Het aanbod

Van kindercoaching tot workshops

Het aanbod


Hieronder een impressie van het aanbod.

Iedere hulpvraag is uniek en vraagt om een unieke aanpak dus neem gerust contact op voor een gratis verkenningsgesprek.

Dan kunnen we bespreken wat de vraag is en wat Jouw Team hierin kan betekenen.

Jouw Team voor het kindJouw Team is er voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben op sociaal-emotioneel niveau om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.

Ondersteuningsvragen bij 

  • rouw zoals na verlies door een scheiding of rouw na overlijden van een dierbare
  • bij angsten
  • trauma
  • een zeer laag zelfbeeld

 

Jouw Team is in eerste instantie gericht op het individuele kind, om middels kindercoaching, daar waar nodig, extra te ondersteunen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vanuit een oplossingsgerichte benadering, uitgaande van het positieve, het talent van het kind. Daar zitten hulpbronnen waarmee het kind kan werken aan vaardigheden die het zich eigen wil maken.

In de individuele ondersteuning maak ik veel gebruik van beeldtaal, beeldende methodes & materialen zoals POPtalk, Buts en Bofn, praatplaatjes, metaforen en prentenboeken.

 

Verlies en rouw bij het kind


Rouwen is een normale en gezonde manier van antwoord geven op verlies. Kinderen maken daarin hetzelfde proces door als volwassenen. Ze beschikken echter nog niet over alle verbale en mentale mogelijkheden die volwassenen hebben om uiting te geven aan het verdriet.

Vaak wordt gezegd dat kinderen 'in stukjes' rouwen. Ze rouwen in korte intense periodes die afgewisseld worden met het doorgaan in het dagelijke leven.

Onbewust zoeken zowel kinderen als volwassenen naar een manier om weg te gaan van de pijn. Als verlies niet geíntegreerd wordt in het leven kan het leiden tot traumatisch verlies. 

Kinderen kunnen rouw uitstellen, tot wel 5 jaar na het verlies. Bij belangrijke veranderingen in het leven kan een vernieuwde aanval van het verlies ineens weer naar voren komen. 

Door het verlies in beeld te brengen, middels verschillende beeldende werkvormen, kan je er naar kijken en de begeurtenis beetje bij beetje intergreren in het leven.

Jouw Team is er om samen met het kind stapje voor stapje voorzichtig stil te staan bij het verlies en er een beeld aan te geven.

Jouw Team voor ouder/verzorger


Kinderen rouwen, hoe jong ze ook zijn. Ook daarin heeft ieder zijn eigen proces. De wijze waarop een kind verlies en dood ervaart, hangt af van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Belangrijk is om op leeftijdsniveau eerlijk te zijn en duidelijkheid te geven. Kinderen kunnen vragen stellen die heel direct en zelfs confronterend kunnen zijn. Het is goed te proberen alle vragen, hoe vreemd ook, duidelijk en concreet te beantwoorden. Verder is het belangrijk om hen gerust te stellen. Veel kinderen zijn bang om zelf ook dood te gaan of dat de (andere) ouder dood gaat.  Kinderen laten hun verdriet vaak zien in hun gedrag. Ze hebben vaak een warboel van gevoelens.

 

Jouw Team is er voor de ouder/verzorger die ondersteuning nodig heeft bij (opvoedings)vragen als er rouw is na verlies is binnen het gezin/de familie zoals bij overlijden en scheiden.

 

Jouw Team in het onderwijs


Jouw Team is er voor de school/het team/de leerkracht/de leerling die ondersteuningsvragen hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor een teamworkshop of een themales voor de klas.

Op verschillende scholen zie ik mooie ontmoetingen tussen kind en leraar. Soms staan deze onder druk. Er is dan bijvoorbeeld geen tijd voor ‘het bouwen aan een goede relatie’ of ‘het echt even luisteren en zien van het kind’.

Zo ben ik steeds meer gaan inzien, dat mijn missie niet alleen ligt bij de ondersteuning van het individuele kind. Ook de leerkracht ondersteunen in het uitvoeren van zijn pedagogische opdracht, helpt het kind zich (verder) te ontwikkelen. 

Ondersteuningsvragen van de leerkracht/het team/de school kunnen zijn:

  • een themales voor een klas: 'Wat zijn emoties & het ontwarren van mijn emoties', 'rouw in de klas', 'Bouwen met TROTS aan zelfvertrouwen'.
  • een workshop ‘Het kind écht zien door verder te kijken’. Een combinatie van presentatie en verschillende werkvormen gericht op de pedagogische opdracht die er voor iedere leerkracht ligt.
  • Een workshop ‘Verlies, rouw & verwerking in de school’. Er zijn vele vormen van verlies die rouw met zich meebrengen. Verlies & rouw door overlijden is vaak de roze olifant in the room. Vaak wordt er niet over gesproken tot het moment dat rouw de school in komt. Deze workshop is er om (preventief) de roze olifant bespreekbaar te maken. Om met elkaar na te denken welke kansen er liggen als dit thema binnen school bespreekbaar is.
  • een kijkje in de klas: n.a.v. een specifieke vraag observeren in de klas + aansluitend in gesprek op zoek naar passende handvatten/tools.


Een op maat gemaakte workshop is mogelijk. Neem hieroor contact op.