trainer & coach

voor kind, ouder en onderwijs

Een kind staat, in het opgroeien, voor vele uitdagingen en soms vraagt het om extra ondersteuning in dat groot worden.

Mijn naam is Astrid Bakker-Reber, ik zit in Jouw team voor ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied middels kindercoaching.


Jouw Team is er voor kinderen met ondersteuningsvragen zoals:

  • rouw na verlies, bv. door scheiding of overlijden 
  • angsten en trauma's
  • zicht krijgen op, of het ontwarren van, emoties
  • een zeer laag zelfbeeld - bouwen aan zelfvertrouwen


Jouw Team is er ook voor ouders/verzorgers die ondersteuning nodig hebben bij (opvoedings)vragen als er sprake is van rouw na overlijden of bij scheiden.

Voor de school (het team/de leerkracht/de leerling) die ondersteuningsvragen hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij moeilijk verstaanbaar gedrag.

Zoals teamworkshop over o.a. rouw in de school, of een themales in de klas over emoties .


                           

is er voor

het kind

ouders/verzorgers

het onderwijs

Ik zit in 

Mijn naam is Astrid Bakker-Reber.

Ik zit in Jouw Team als er ondersteuning, begeleiding, coaching nodig is voor het kind en/of het systeem rondom het kind.

Ik ben een moeder van 3 kinderen en samen met mijn man wonen we in het prachtige IJsselstein. Naast mijn eigen praktijk, werk ik ook bovenschools als ambulant begeleider voor een onderwijsstichting. Waar ik individueel met kinderen werk middels kindercoaching en leraren/teams ondersteun in vraagstukken rondom moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen.


Mijn missie is om het kind zichtbaar te maken en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om verder te groeien. Iedere gebeurtenis in het leven van een kind, zorgt voor 'een laagje'.

Soms zitten kinderen 'verborgen' onder verschillende laagjes. Dan is vanaf de buitenkant niet altijd duidelijk wat er speelt en is het nodig om verder te kijken. Verder kijken dan dat wat je in eerste instantie ziet, verder te kijken dan het gedrag wat zichtbaar is. 

EXTRA INFORMATIELees hier:

Stijn van 5 is recent zijn

vader verloren

4 december, 2020


Mijn boek: Laagje voor laagje.


In mijn boek ‘Laagje voor laagje, het kind écht zien door verder te kijken’ ben je in korte verhalen getuige van bijzondere ontmoetingen, aangrijpende werkelijkheden en kleine verassingen in het leven van verschillende basisschoolkinderen. De impact van het systeem om het kind heen wordt belicht en hoe je samen écht kunt kijken naar het kind.

Nieuwsgierig?

Check de website:

www.laagjevoorlaagje.nl

januari 2022


Rouw na overlijden of scheiden.


Na de vele verhalen van kinderen in rouw doordat ze een dierbare zijn verloren of het gezin zoals ze dat kenden zijn verloren door een scheiding, wordt keer op keer weer duidelijk dat geen verhaal hetzelfde is. Geen verdriet is hetzelfde maar er zijn en luisteren wordt altijd gewaardeerd. 

Jouw Team is er om samen met het kind een stukje 'mee te lopen' op dit grillige pad. Op zoekt naar wat er nodig is om om te gaan met deze rouw.